Bitcoin betraktas inte som en säkerhet i Belgien

Senast uppdaterad: 25 november 2022

Belgiens finansinspektion bekräftar sin ståndpunkt om bitcoin. Tillsammans med alla altcoins betraktas kryptovalutor som enbart utfärdas genom datorkod inte som värdepapper.

Innehållsförteckning visa

Regler i Belgien

Förklaringen kommer från den belgiska myndigheten för finansiella tjänster och marknader. Tidigare denna månad släppte den en rapport som en uppföljning av ett utkast från juli 2022. Den bad då om kommentarer.

Förtydligandet att bitcoin inte är ett värdepapper kommer efter ett ökande antal frågor om Belgiens befintliga finansiella lagar och regler i samband med digitala tillgångar.

Även om myndigheten inte är juridiskt bindande enligt belgisk lag eller EU-lagstiftning, uppger tillsynsmyndigheten att kryptovalutor skulle klassificeras som ett värdepapper enligt dess “färdplan” om det utfärdades av en person eller enhet:

“Om det inte finns någon emittent, t.ex. i fall där instrument skapas av en datorkod och detta inte sker i enlighet med ett avtal mellan emittent och investerare (t.ex. bitcoin eller eter), kommer i princip inte prospektförordningen, prospektlagen och MiFID:s uppföranderegler att gälla.”

Dokumentet är en färdplan som ska fungera som en riktlinje tills Europaparlamentets förordningar om marknader för kryptotillgångar (MiCA) antas. Den förväntas träda i kraft i början av 2024.

Så trots att kryptovalutor inte automatiskt är värdepapper per definition omfattas de av andra bestämmelser.

Det pågår en liknande debatt i USA. Bland annat pågår en rättsprocess mot Ripple, samtidigt som bitcoin skjuts in i hörnet av råvaror. Frågan är om regleringen av bitcoin som en tillgång därför ska falla under CFTC eller SEC.

I Nederländerna faller bitcoin under ruta 3 i skattereglerna.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!