Bitcoin faller något efter Grayscale ETF avslag, fond överklagar till SEC

Senast uppdaterad: 6 juli 2022

Den amerikanska SEC har avslagit Grayscales ansökan om att omvandla deras GBTC-fond till en ETF. Bitcoinpriset har sjunkit några procentenheter, men inget betydande, som om marknaden redan har prisat in avslaget.

I skrivande stund är bitcoin värt drygt 19 200 euro, och eftersom bitcoinhandeln är öppen i 24 timmar verkar det osannolikt att denna nyhet kommer att orsaka stor volatilitet. Men bitcoin förblir en nisch med idem dito marknadskapital, så ingenting är uteslutet.

Manipulation och bedrägeri

Tidigare skrev vi att bitcoinmarknaden rustade sig inför den 6 juli, den faktiska tidsfristen för SEC:s beslut om Grayscale. Men tydligen hade den amerikanska tillsynsmyndigheten tid över för att redan nu komma med ett avslag. I avslaget skriver SEC:

“Denna order ogillar den föreslagna regeländringen i dess lydelse enligt ändring nr 1. Kommissionen drar slutsatsen att NYSE Arca inte har uppfyllt sin börda enligt Exchange Act och kommissionens praxisregler för att visa att dess förslag uppfyller kraven i Exchange Act Section 6(b)(5), som i relevant del kräver att en nationell värdepappersbörs regler ska vara “utformade för att förhindra bedrägliga och manipulativa handlingar och metoder” och “för att skydda investerare och allmänhetens intresse”.

Med andra ord säger SEC att om New York Stock Exchange (NYSE) erbjuder handel i Grayscales ETF för bitcoin, utsätter de investerare för manipulation och bedrägeri. Grayscale håller inte med om detta beslut och kommer att utmana det.

Grayscale överklagar

Grayscale Investments har lämnat in en stämning mot den amerikanska tillsynsmyndigheten. Med detta vill de försöka omvandla Grayscale Bitcoin Trust till en spot bitcoin exchange-traded fund.

I ett uttalande sade Grayscales vd Michael Sonnenshein att han är “djupt besviken över och starkt oenig med SEC:s beslut att hindra bitcoin ETF:er från att komma in på den amerikanska marknaden”.

“Genom granskningsprocessen för ETF-ansökningar anser vi att amerikanska investerare till överväldigande del har uttryckt en önskan att se GBTC omvandlas till en spot bitcoin ETF, vilket skulle frigöra miljarder dollar i investeringskapital och föra världens största bitcoinfond till Amerika.”

Han fortsatte: “Vi kommer att fortsätta att använda företagets alla resurser för att förespråka våra investerare och en rättvis regelmässig behandling av bitcoininvesteringsinstrument.”

Bitcoin futures lutar sig också mot spotmarknaden

Strax innan SEC fattade sitt avslagsbeslut skickade Sonnenheim ett brev till tillsynsmyndigheten. Hans argument var att SEC är villig att tillåta en terminsprodukt, men avvisa spoterbjudanden, och att detta är ett brott mot lagen.

En ETF som baseras på terminer bestäms på grundval av priset på dessa terminer (ett kort eller långt kontrakt för att satsa på en nedgång eller uppgång i priset). Men dessa terminer är i sin tur baserade på det normala bitcoinpriset. Grayscale anser att det är inkonsekvent att vägra en spotprodukt (ETF som är direkt kopplad till riktiga bitcoin och dess värde) på grund av otillräckligt skydd mot marknadsmanipulation, särskilt när en godkänd futureprodukt bygger på samma princip.

Institutionella investerare och deras kunder förlorar

Om SEC efter domstolsförfarandet tvingas godkänna Grayscales ETF ansökan kommer den att bli den första tillgängliga spotbaserade ETF för bitcoin i USA. Detta innebär att Grayscale för varje aktie i denna ETF måste köpa riktiga bitcoins på den normala marknaden.

USA är världens största finansmarknad så detta kan ha haft en enorm inverkan på bitcoinpriset. Det skulle göra det lättare för institutionella investerare att investera i bitcoin utan att behöva förvalta bitcoin för sina egna kunder.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!