Bitcoin institutionella investerare fortsätter att vara negativa, utflödena fortsätter

Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Sentimentet bland institutionella investerare gentemot bitcoin har varit dramatiskt i flera veckor. Under den senaste veckan fick bitcoin registrera ett utflöde på 15 miljoner dollar i vad som markerade den tredje veckan i rad med utflöden.

Endast korta bitcoin i grönt

Endast den amerikanska fonden för korta bitcoin-fonder uppvisade ett litet plus på 0,2 miljoner dollar, men det är i princip ingen positiv signal från institutionella investerare. Därför verkar det som om institutionella allmänhetens intresse för bitcoin i och med marknadens nedgång också har sjunkit kraftigt.

Så sent som den 4 augusti kom nyheten att BlackRock har samarbetat med Coinbase för att introducera sina institutionella kunder till bitcoin. Det är möjligt att de redan köper kraftigt, men detta återspeglas inte alls i priset och stämningen bland resten av den institutionella marknaden.

Coinbase Prime är kopplad till Aladdin, BlackRocks handelsplattform. Där har investerare från världens största investeringsfond möjlighet att investera i bitcoin. Det kan dock ifrågasättas om det finns någon större efterfrågan på detta nu, med tanke på bitcoins prisutveckling.

Stora pengar lider också av känslor

Den institutionella marknadens beteende visar att även stora pengar inte är främmande för det mänskliga tillståndet. Även de låter sig påverkas av känslor och dagens frågor. När bitcoinpriset går bra strömmar pengar in i bitcoininvesteringsprodukter och vice versa.

Att ha en solid aktiemarknad innebär inte nödvändigtvis att man är bättre på att handla objektivt. Trots den negativa stämningen just nu är samarbetet mellan BlackRock och Coinbase verkligen en lovande utveckling.

När marknaden väl tar fart innebär det att ett enormt berg av kapital plötsligt har möjlighet att köpa bitcoin. Låt oss klargöra att denna möjlighet inte var tillgänglig för BlackRocks kunder från början. För det var de tvungna att ta ut sina pengar ur Aladdin och investera dem på annat sätt.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!