Bitcoin kommer att nå 100 000 dollar

Senast uppdaterad: 7 juli 2022

Undersökare på Hedgeye Risk Management, en organisation för riskforskning och monetära medier som ligger i Stamford, Connecticut, har dissekerat Bitcoin stock-to-stream-striden. Denna struktur rekommenderar att Bitcoins kostnad möjligen kommer till 1 miljon dollar vid de sista 50 procenten av 2020-talet och så mycket som 10 miljoner dollar för varje BTC vid 2030-talet.

Hedgeye Risk Management gör enorma förutsägelser

På sin nya höjdpunkt nådde Bitcoins marknadskapital 1,2 biljoner dollar. För att ge dig en uppfattning är det större än de fyra största bankerna i USA konsoliderade JPMorgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, precis som de fyra mest betydelsefulla avbetalningstrapporna anslöt sig (Visa, Mastercard, PayPal, Square). Som de flesta långtidsinnehavare förstår kommer en korsning av viktiga komponenter att fortsätta att stödja multipliceringen av kryptovaluta över hela världen.

bitcoin-to-100000

Av dem:

Partnerskap tolererar avbetalningar genom digitala valutor. Etableringar håller krypto på sina tillgångsrapporter. Resurschefer gör nya riskfordon Nedbrytningen av den amerikanska dollarn. Växande tvivel i koncentrerade politiska och finansiella etablissemang. Nedräkningen fortsätter i all oändlighet.

Granskare på Hedgeye Risk Management, en organisation för spekulationsforskning och monetära medier belägen i Stamford, Connecticut, har undersökt Bitcoin stock-to-stream-konflikten enligt deras metodik för att notera monetära affärssektorer genom en kvantitativ fokuspunkt som är urskiljbar utan subjektiva, kontobaserade “samtal”.

Detta system rekommenderar Bitcoin kostnad möjligen komma till 1 miljon dollar av de sista 50% av 2020-talet och så mycket som 10 miljoner dollar för varje BTC av 2030-talet. Hedgeye grundades 2008 av tidigare experter på köpsidan för att demokratisera tillträde till ömsesidiga fonder kvalitetsspekulationsforskning för regelbundna finansiella finansiärer. Med ett slutmål att utöka omfattningen av sin undersökningscykel gjorde Hedgeyes makrogrupp en omfattande, dag för dag kvantitativ instrumentpanel på ett område av digitala valutor och ETF:er som lämpligt nog heter “Bitcoin Trend Tracker”.

Denna “Crypto Quant” instrumentpanel separerar pris, volym och volatilitet bland några olika mätningar av varje resurs som den spårar. Målet är enkelt: Ge finansiärer liknande förstklassig kvantitativ information för kryptografiska penningformer som är tillgänglig för andra resursklasser, intelligent av sanningen att krypto slår djupa rötter. “Bitcoin Trend Tracker” är samma som Hedgeyes andra restriktiva instrument, som använder marknadsbaserad motionering för att ligga i framkant av enorma utvecklingar i alla resurser.

Dessutom har en av Hedgeyes utredare, Josh Steiner, dessutom spelat ut en principiell undersökning genom att kontrastera Stock-with-Flow-modellen för Bitcoin till andra hårda resurser och kontrastera utvecklingen av Bitcoins kostnad med detta Stock-to-Flow-system. Nedan följer en genomgång av denna undersökning. Det borde överge att säga att det finns olika, genuina faror med att vara lång Bitcoin. Kloka finansiärer bör vara medvetna om dessa faror. De löper iväg och innehåller sannolika administrativa risker, precis som halsbrytande och innovativa faror. Varje person som hävdar Bitcoin eller andra digitala valutor bör vara medveten om dessa potentiella dolda sprängämnen och riskövervaka dem likaså.

Author

  • Hello, my name is Luke Handt; I am a successful Bitcoin trader, financial analyst, and researcher. I have been studying the market trends for the conventional stock exchange system globally since I was in college.

error: Alert: Content is protected !!