Bitcoin stiger främst under “europeiska timmar” i år, medan asiater tycks sälja av

Senast uppdaterad: 2 september 2022

Bitcoin-marknaden är något globalt och dygnet runt “öppen”. Detta ger intressanta insikter mellan olika regioner. Data från Arcane Research visar att Europa är mest positivt inställd till bitcoin. Asien och USA skapar däremot ett säljtryck.

Tre köp- och säljfronter

Under de senaste åtta månaderna har det funnits en tydlig skillnad mellan de regioner där det handlas mest bitcoin. De flesta prisnedgångarna har kommit från de tider då Asien och USA är “aktiva”.

Sedan början av året har bitcoin fallit med så mycket som 41 % under de tider då den asiatiska marknaden är “öppen”. Är detta en efterdyning av bland annat förbudet mot bitcoinbrytning och trenden i Kina? Å andra sidan är Asien uppenbarligen mer än Kina.

Men även i USA finns det främst ett säljtryck. Enligt samma undersökning föll bitcoinpriset med cirka 25 procent vid de tillfällen då de traditionella börserna i USA var öppna. Det betyder att de klarade sig bättre än Asien, men amerikanerna är mer pessimistiska än handlare i Europa.

Under endast 56 av de senaste 240 dagarna steg bitcoin med mer än 1 %. I Asien var detta bara fallet 42 gånger under samma tidsperiod.

Europa mer positiv

Så att säga verkar européerna handla mer positivt. Vinsterna på bitcoin under europeiska handelstimmar gav en avkastning på -1,36 %.

Dessutom var antalet dagar då priset steg med mer än 1 % intressant nog inte extremt högt. Detta var 57 dagar, bara en mer än i USA.

Dessa uttalanden är naturligtvis inte vattentäta. En europeisk val kan dumpa sina säckar helt okej när de asiatiska handlarna är aktiva och Nederländerna sover, och vice versa. Detta återspeglas då inte i denna undersökning.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!