Bitcoins värsta scenario för 2021

Plan B, pseudonymen som skapat “Stock-to-flow bitcoin price model“, har avslöjat Bitcoins värsta scenario för 2021. Denna förutsägelse delades på sociala medier i söndags. Han förklarade att orsaken till nedgången i bitcoinpriset är fundamental. Dessutom kommer juli månad att se “svaghet” också.

Vad är det bästa och det sämsta scenariot?

Fem månader tidigare gick bitcoin (BTC)-kostnaden illustrativt, och värdet på den viktigaste kryptoresursen följde den anmärkningsvärda Stock-to-Stream (S2F)-modellen. Vid den tidpunkten sade S2F-makarna att bitcoins stock-to-stream-modell är förutsägbar på målet. Kostnaden för bitcoin skjuter i höjden mer än 64 000 dollar per enhet men har sedan dess förlorat den mer betydande delen av detta värde. Mot slutet av april kommenterade Plan B att kollapsen var en mellanstegsdipp och fokuserade på att se till att ingenting går upp på ett ordnat sätt. I lördags fortsatte Plan B att tala om det skandalösa passerkors-exemplet i BTC/USD-utgången och förblev idealistisk.

bitcoin endast upp

Sedan, vid den tidpunkten på söndagen, rapporterade Plan B om sitt mest fruktansvärda resultat tänkbart för 2021. Bitcoin är under 34K dollar, utlöst av Elon Musks energi FUD och Kinas gruvkollaps, twittrade Plan B. Det finns dessutom en mer grundläggande deklaration om att vi ser en brist i juni och eventuellt juli. Mitt värsta tänkbara resultat för 2021: Aug 47K, Sep 43K, Oct 63K, Nov 98K, Dec 135K, tillade experten.

Plan B är optimistisk

Plan B såg till att individer läste hans tweet med försiktighet när de frågade om de borde ignorera hans modell. Om det inte är för mycket besvär, läs min tweet desto försiktigare, svarade Plan B. Jag sa att detta är det värsta tänkbara resultatet, inte basfallet, än mindre det bästa fallet. Jag är fortfarande på S2FX-spåret för mitt basfall. Jag har förtydligat min icke-försäljningsteknik i ett par möten, tillade han. Någon frågade också Plan B: “Vilken är den mer avgörande förklaringen?”. En extraordinär fråga. Jag har för avsikt att distribuera den om inte alltför länge, svarade utredaren.

Dessutom sade den mainstream bitcoin som heter Illustrative Trav att han älskar en bearish Plan B tweet och sade bullishly. Plan B svarade också på Parabolic Travs påstående och sade: ” Stand by tills du ser mina basfall och bästa fall-situationer! Okej, en anmärkning: Best Case Dec $450K.

Plan B är en välkänd utredare och har mer än 570 000 följare på Twitter. Stock-to-stream-värdemodellen har också fyllt på med berömmelse under det senaste året, och den omnämns som inte oväntad i den specialiserade utredningen. Plan B har fått betydligt fler analyser på sistone eftersom bitcoins kostnad har sjunkit lägre. Dessutom har auktionen, sade Plan B i slutet av veckan, föranlett en bättre bitcoin-cirkulation.

60 % av de bitcoins som såldes i maj-juni köptes i mars-april och såldes på ett olyckligt sätt, och Plan B sammanställde. 40 % köptes tidigare och såldes till fördel. Av absoluta 18,7 miljoner bitcoins köps ~2,5 miljoner bitcoins på en värdenivå under 10 dollar, ~2 miljoner bitcoins på $10-$1K,~2 miljoner på $1K-$5K, och så vidare BTC-cirkulationen ser mycket bättre ut nu, tillade Plan B.

[yasr_overall_rating size="small"]
error: Alert: Content is protected !!