Bristen på bitcoin-experter är ett “stort problem” för EU:s banktillsynsmyndighet

Senast uppdaterad: 28 juli 2022

Europeiska bankmyndigheten (EBA) kämpar med regleringen av bitcoin (BTC) och “krypto”. Ordföranden José Manuel Campa förväntar sig inga tydliga riktlinjer för de tokens som han måste övervaka förrän 2025.

EBA är en europeisk myndighet med det formella målet att uppnå tydlig och konsekvent reglering och tillsyn inom den europeiska banksektorn. En svår uppgift i en tid då bitcoin spelar en roll i finansvärlden.

Ett annat “stort problem” enligt Campa är att hitta experter: “Det finns en stor efterfrågan på det just nu”, säger han i ett samtal med Financial Times.

Europeiska unionen som helhet verkar vara mindre drabbad. De lägger nu sista handen vid det paket som kallas Markets in Crypto Assets (MiCA). Syftet är att harmonisera alla regleringar i de 27 medlemsstaterna. I praktiken kommer det sannolikt att variera något från land till land.

Bitcoin är och har i första hand byggts upp av frivilliga. Det lockar människor att bidra av flera skäl. För att locka kunniga personer till Europeiska bankmyndigheten behöver man i det här fallet goda villkor. Det går också emot hela idén bakom bitcoin.

Enligt Campa är det mycket viktigt att de hittar rätt experter: “Om vi inte gör så bra ifrån oss som vi borde får vi leva med konsekvenserna”.

Europa och regler

Campa kallar detta för en mycket “dynamisk marknad”. Utvecklingen sker mycket snabbare än vad tillsynsmyndigheterna kan utforma och införa lagar för. Teknik och acceptans går mycket snabbare än de långsamma vägarna i Bryssel. Campa: “Kryptovalutor kan användas om tre år för andra saker som jag inte vet ännu.”

EBA sysslar främst med regler och riktlinjer för banksektorn. Men överallt i Europa måste tillsynsmyndigheter och verkställare sätta igång med arbetet.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!