Celsius gruvfilial kanske inte säljer bitcoin trots allt

Senast uppdaterad: 12 augusti 2022

Celsius Networks fordringsägare har satt press på företaget. De anklagar företaget för “möjligt missbruk av Celsius och dess insiders”.

Behåller Bitcoin

Under utfrågningen av konkursförfarandet enligt kapitel 11 utfärdade kommittén ett förbud för Celsius att sälja någon del av sina bitcoin.

Det här är satserna från Celsius Mining, kryptoländernas dotterbolag. Den 13 juli ansökte företaget om konkurs, bara för att göra detsamma med sin gruvfilial en dag senare.

I veckan skrev kommitténs advokater att de först måste få veta mer om hur försäljningen av Celsius Minings bitcoin kommer att gå till. De vill också veta hur intäkterna kommer att användas i förfarandet.

Celsius har tidigare uppgett att företaget kommer att använda sin gruvverksamhet för att betala tillbaka fordringsägare och kunder.

I början av juli fick företaget domstolsgodkännande för att använda 5 miljoner dollar för att få igång sin gruvverksamhet igen. Denna idé kritiserades dock av bland annat det amerikanska justitiedepartementet. Nu uttrycker även borgenärskommittén sina tvivel.

Dokumentation och forskning

En “bred undersökning” kommer att inledas. Det förväntas att regel 2004 kommer att åberopas. Det är ett sätt att bättre utreda gäldenärens ekonomi.

Alex Mashinsky, vd för Celsius Network, har under tiden lämnat in ett yttrande på över 1 000 sidor. Den innehåller alla versioner av företagets användarvillkor för alla dess produkter.

Det råder fortfarande stor osäkerhet för användarna: ingen vet ännu om och hur mycket de kommer att få tillbaka från sina insättningar.

Utöver detta anklagas vd:n nu för att ha gett “tomma och falska löften”. En vecka innan pausknappen trycktes på publicerade Celsius ytterligare ett positivt blogginlägg med titeln “Damn the Torpedoes, Full Speed Ahead”.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!