Den brittiska regeringen vill reglera “strejk” och upplåning inom De-Fi

Senast uppdaterad: 7 juli 2022

Fler och fler länder finner det nödvändigt att reglera krypto. För många investerare är detta en blockad, eftersom vissa länder drar hårt i tyglarna. Storbritannien tar täten genom att skapa ett skattesystem med input från de direkt berörda.

En uppmaning till bevisupptagning

Regeringen har begärt en “call for evidence” när den letar efter metoder för att reglera och eventuellt beskatta krypto inom decentraliserad finansiering (De-Fi). Huruvida denna skatt kommer att vara positiv eller negativ kommer att bero på resultaten av denna uppmaning.

Initiativet kommer från den brittiska regeringens skattemyndighet “Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC)”. Man skulle kunna tro att kryptoinvesterare borde vara rädda för den brittiska skattemyndigheten, men utlysningen visar att detta inte är så illa:

“Regeringen är särskilt intresserad av om den administrativa bördan och kostnaderna kan minskas för skattebetalare som ägnar sig åt denna verksamhet, och om skattebehandlingen kan anpassas bättre till den underliggande ekonomin i de berörda transaktionerna”, står det i uppmaningen.

Helheten De-Fi ifrågasätts

Storbritannien tillkännagav i april ett åtgärdspaket “som är utformat för att se till att Storbritanniens finansiella tjänstesektor fortsätter att ligga i framkant när det gäller teknik, lockar till sig investeringar och arbetstillfällen och breddar konsumenternas valmöjligheter”.

Eftersom de inte vill stå i vägen för kryptoutvecklingen, samarbetar de därför med “investerare, yrkesverksamma och företag som är involverade i FiFi-verksamheten, inklusive teknik- och finansiella tjänsteföretag, branschorganisationer och representativa organ, akademiska institutioner och tankesmedjor samt juridiska, bokförings- och skatterådgivningsföretag”.

Så detta kommer att bli en stor uppgift och ta mycket tid också. HMRC säger dock att det inte bör ta mer än två månader. Faktum är att slutdatumet för denna process är den 31 augusti.

Kritisk anmärkning

Ändå är den brittiska regeringen mycket nyanserad i sitt tillvägagångssätt. Detta är logiskt eftersom andra länder har en mer kritisk syn på krypto. HMRC uppgav att åtgärderna också omfattar “en avsikt att överväga och, när så är lämpligt, ta itu med de farhågor som intressenterna har tagit upp om den skattemässiga behandlingen av DeFi-lån och strejk”.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!