Detta är inte den första stora nedgången för bitcoin, en möjlig botten ligger vid $10,350.

Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Om du inte längre kan se skogen för träden är det lämpligt att ta ett steg tillbaka. Detta gäller även för bitcoin. Hur behåller man perspektivet när priset fortsätter att falla? Genom att zooma ut på diagrammet kan du se att stora nedgångar är helt normala för bitcoin.

Förra nedgångar

Om bitcoin skulle följa mönstret för tidigare stora nedgångar finns det en del smärta framför oss. Eller en fin köpmöjlighet, för enligt modellerna kan bitcoin då falla till 10 350 dollar.

Källa: Arcane Research

I diagrammet ovan är den röda linjen den nuvarande nedgången. Utgångspunkten togs vid det tidigare all time high i november 2021. Den röda linjen löper fram till den 21 juni och är 222 dagar lång.

De andra färgade linjerna som läggs över diagrammet representerar tidigare cykler i april 2013, november 2013, december 2017 och april 2021.

2013 och 2017 var värre

Under den nuvarande 222-dagars nedgången har bitcoinpriset fallit med 73 % och detta känns otroligt smärtsamt för många. Men bitcoin OG:s testades mycket hårdare 2013 och 2017.

Efter att bitcoinpriset nådde sin topp i november 2013 tog det 407 dagar och en nedgång på 85 % innan det nådde botten. Detta liknar vad som hände efter december 2017, när bitcoin nådde sin dåvarande all time high på 20 000 dollar. Det tog då 364 dagar och en nedgång på 84 % innan botten nåddes och bitcoin kunde klättra igen.

Ligger botten vid 10 350 dollar?

Rent hypotetiskt, men om man antar att bitcoin följde den lagda blåkopian för alla dessa cykler, bör en botten nås någon gång i slutet av 2022. Och om nedgången är lika kraftig som 2013 och 2017 kan botten ligga vid 10 350 dollar.

I praktiken verkar den nuvarande situationen skilja sig från de tidigare cyklerna. Hela ekonomin verkar vara på väg mot en recession och bitcoin är nu mycket mer sammanflätad med de övergripande finansmarknaderna. Därför påverkar dollarns styrka (läs: beslut av den amerikanska centralbanken), den globala regleringen och aktiemarknaderna bitcoins resultat.

Äkta OG:s känner till knepen och vet att friktion ger glans. Alla magar är inte tillräckligt starka för att dra nytta av en investering med asymmetrisk potential.

Author
  • Steven Gray

    Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

error: Alert: Content is protected !!