Ekonomisk chef: Bitcoin är inte pengar!

Senast uppdaterad: 9 juni 2022

I en ny rapport hävdar Bank for International Settlements att kryptovalutor har en stor nackdel jämfört med det traditionella finansiella systemet. Därför kan de omöjligen fylla rollen som “pengar”.

https://youtu.be/Ex9x8XN68cw

Fragmentering i kryptolandskapet

I ett nytt dokument, en “bulletin”, har Bank of International Settlements (BIS) tittat närmare på kryptovalutor. I bulletinen ställs frågan om kryptovalutor kan spela rollen som betalningsmedel.

Svaret är, inte överraskande, att det är omöjligt. Marknaden för kryptovalutor är mycket fragmenterad, enligt BIS forskare. Som en följd av detta finns det inte tillräcklig nätverkseffekt för att fylla rollen som ett allmänt accepterat betalningsmedel.

https://twitter.com/Crypto_Believer/status/1405086457249910784

“Fragmenteringen av kryptolandskapet står i stark kontrast till traditionella (betalnings-)nätverk, som drar nytta av starka nätverkseffekter. I det traditionella systemet är det så att ju fler användare en viss plattform lockar till sig, desto mer attraktivt blir det för nya användare att ansluta sig till den plattformen, vilket skapar en ‘virtuös’ cirkel”, står det i bulletinen.

Som exempel på en sådan “god cirkel”, eller med bättre ord: uppåtgående spiral, nämns det brasilianska företaget Pix. På kort tid har 114 miljoner människor (67 procent av den vuxna befolkningen) använt denna tjänst från den brasilianska centralbanken, som liknar vår iDeal.

Förlitar sig på fiatpengar

Det finns för många olika lager-1-blockkedjor, såsom Ethereum, Binance och Solana, för att ha denna effekt. Lösningen att använda olika kryptovalutor bredvid och genom varandra via broar över kedjan innebär för många säkerhetsrisker, enligt forskarna.

BIS slutsats är att det finns för många kryptovalutor för att de ska kunna fylla rollen som betalningsmedel.

“Om man ser till framtiden finns det mer potential i innovationer som bygger på förtroendet för suveräna valutor”, avslutas rapporten.

Det är påfallande att bitcoin inte tas upp i rapporten. Även om det är intressant att testa dess egenskaper för att fungera som ett baslager för betalningar i framtiden. Att utelämna det innebär att man missar 47,2 % av alla kryptovalutor och nästan 600 miljarder dollar i marknadsvärde.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!