“Enligt aSOPR-indikatorn befinner vi oss ännu inte i en tjurmarknad”

Senast uppdaterad: 5 september 2022

Baserat på prisrörelser är det redan ganska lätt att dra slutsatsen att vi för närvarande inte befinner oss i en tjurmarknad, men aSOPR indikatorn på kedjan indikerar samma sak.

Vad är aSOPR-indikatorn?

Adjusted Output Profit Ratio är en indikator som utvecklats för att spåra transaktioner på blockkedjan som har en virtuell vinst eller förlust, vilket gör det möjligt att förutsäga vissa pristrender.

Om vi tittar på virtuella förluster kan vi se att under en björnmarknad behövs långa perioder med realiserade förluster för att hitta en botten för en ny uppgångstrend. Detta sker eftersom marknadsaktörerna letar efter tillfällen att hoppa ut ur marknaden och på så sätt begränsa sina förluster.

https://twitter.com/markgrazianoii/status/1566605246872408065

Rörelser som denna leder ofta till att bitcoin säljs tillbaka till det realiserade priset, det genomsnittliga inköpspriset, eftersom många då minskar sina förluster till noll. I skrivande stund har bitcoin börjat falla igen från detta genomsnittspris, vilket innebär att människor säljer för att minska sina förluster.

När börjar tjurmarknaden?

Den stora frågan är förstås när tjurmarknaden börjar igen. Det finns för närvarande så många faktorer som spelar in att det är omöjligt att besvara denna fråga med säkerhet. Framför allt är den makroekonomiska miljön så mörk för närvarande att det verkar som om vi kommer att få nöja oss med dessa räntor under många månader framöver.

Den amerikanska inflationen ligger fortfarande på 8,5 procent och det är verkligen inget tecken på att Federal Reserve skulle avvika från kursen. Den 13 september kommer de nya inflationssiffrorna, vilket kan ändra på detta, men det skulle krävas ett mirakel om de skulle falla tillbaka till målet på 2 procent.

Indikatorn aSOPR verkar också hålla med om denna analys, eftersom den i grunden är en återspegling av marknadsbeteendet. Människor har för närvarande så lite förtroende för framtiden att de säljer för att begränsa sina förluster.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!