Ethereum ytterligare ett steg närmare sammanslagningen: Sepolia framgångsrik

Senast uppdaterad: 7 juli 2022

Som många investerare vet genomgår Ethereum en stor utveckling i slutet av året som kallas “The Merge”. Syftet är att flytta över Ethereum-nätverket till proof of stake, vilket har ett antal fördelar jämfört med proof of work.

Sepolia

Ethereumentusiaster kan redan känna lukten av The Merge. I onsdags såg utvecklarna nämligen till att det skedde en sammanslagning med testnätverket Sepolia. Detta genomförande har slutförts framgångsrikt, och i och med det är Ethereum-utvecklarna ett steg närmare den riktiga sammanslagningen.

Sepolias proof of work-kedja har alltså fusionerats med en proof of stake-kedja. För detta var nodoperatörer från både proof of work- och proof of stake-sidan i testnätverket tvungna att uppdatera sin klientprogramvara. Syftet med detta var att kontrollera om “valideringsnoderna” i de två Sepolia-kedjorna kan fungera tillsammans.

Den riktiga sammanslagningen är på väg

Detta test, som nu skedde på Sepolia, utfördes redan tidigare på Ropsten-nätverket (Ethereums äldsta nätverk). Att utföra denna typ av sammanslagning på ett offentligt testnätverk är tänkt som en övning för huvudnätverket.

Även om ett exakt datum ännu inte har fastställts kommer Ethereums huvudblockkedja snart att vara igång (uppskattningsvis i slutet av 2022). Innan detta sker måste ytterligare ett testnät “fusioneras”. Detta är testnätverket Goerli, vars sammanslagning planeras under de kommande veckorna.

Efter detta kan hela Ethereum-communityt se fram emot Ethereums efterlängtade, slutgiltiga proof of stake-nätverk.

Varför proof of stake?

En av de främsta anledningarna till att Ethereum-communityt ser fram emot sammanslagningen är att nätverket kommer att behöva mindre energi efter detta. Dessutom kommer det att bli lättare att delta i förvaltningen av nätverket. Allt du behöver göra är att sätta in ETH – det är allt!

För närvarande måste du fortfarande köpa ETH-miners för att hantera nätverket, och sedan måste du också underhålla dem. Efter bytet beräknas Ethereums energiförbrukning minska med 99 %.

Author

  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

error: Alert: Content is protected !!