Europa går mot en strikt övervakning av bitcointransaktioner

Senast uppdaterad: 6 juli 2022

Bitcoin får mer kontroll och övervakning i Europa. Europaparlamentet och Europeiska rådet vill ha mer kontroll.

Enligt de nya reglerna måste företag i branschen alltid be om personuppgifter, även för små transaktioner. Transaktioner på över 1 000 euro som du gör själv med din egen plånbok ska också omfattas av dessa regler. För tillfället gäller detta dock endast transaktioner som du skickar till en börs eller mäklare. Transaktioner från person till person omfattas ännu inte.

En preliminär överenskommelse har nåtts om införandet av dessa nya regler. Att samla in uppgifter är en sak, men du måste också dela med dig av dem på rätt sätt när du blir tillfrågad. Branschen och användarna kommer därför att få ännu mer kontroll, ännu mer övervakning och även risker.

I dag (torsdagen den 30 juni) kommer “Markets in Crypto Assets” eller MiCA-reglerna att diskuteras igen.

Innehållsförteckning visa

27 länder

I Nederländerna övervakas sektorn av De Nederlandsche Bank (DNB). Vår centralbank har ansvaret för att övervaka branschen. Politiken i varje medlemsstat måste dock ta hänsyn till vad som kommer ut från Europeiska unionen.

Det är fortfarande en mycket ambitiös plan: att reglera bitcoin i 27 länder samtidigt. Bitcoin är ett öppet nätverk som kan användas överallt i världen. Det är svårt att fånga det i en regelbok.

Nästa steg är faktiskt en fortsättning på det vi har sett under lång tid: fler kontroller. Tänk på ett identifieringskrav för att köpa/sälja bitcoin via en börs eller mäklare. Även emittenter av stabila mynt kommer att angripas.

Den spanske politikern Ernest Urtasun har ett anmärkningsvärt citat: “Vi sätter stopp för kryptotransaktionernas anonymitet, som är ett stort kryphål i kampen mot penningtvätt och brottslighet.”

Ambitionerna är (tyvärr?) tydliga. Huruvida det kommer att bli så i praktiken återstår att se.

Lagförslaget måste nu passera flera hållpunkter, bland annat olika kommittéer och Europaparlamentet.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!