Europa går mot en strikt övervakning av bitcointransaktioner

Senast uppdaterad: 6 juli 2022

Bitcoin får mer kontroll och övervakning i Europa. Europaparlamentet och Europeiska rådet vill ha mer kontroll.

Enligt de nya reglerna måste företag i branschen alltid be om personuppgifter, även för små transaktioner. Transaktioner på över 1 000 euro som du gör själv med din egen plånbok ska också omfattas av dessa regler. För tillfället gäller detta dock endast transaktioner som du skickar till en börs eller mäklare. Transaktioner från person till person omfattas ännu inte.

En preliminär överenskommelse har nåtts om införandet av dessa nya regler. Att samla in uppgifter är en sak, men du måste också dela med dig av dem på rätt sätt när du blir tillfrågad. Branschen och användarna kommer därför att få ännu mer kontroll, ännu mer övervakning och även risker.

I dag (torsdagen den 30 juni) kommer “Markets in Crypto Assets” eller MiCA-reglerna att diskuteras igen.

27 länder

I Nederländerna övervakas sektorn av De Nederlandsche Bank (DNB). Vår centralbank har ansvaret för att övervaka branschen. Politiken i varje medlemsstat måste dock ta hänsyn till vad som kommer ut från Europeiska unionen.

Det är fortfarande en mycket ambitiös plan: att reglera bitcoin i 27 länder samtidigt. Bitcoin är ett öppet nätverk som kan användas överallt i världen. Det är svårt att fånga det i en regelbok.

Nästa steg är faktiskt en fortsättning på det vi har sett under lång tid: fler kontroller. Tänk på ett identifieringskrav för att köpa/sälja bitcoin via en börs eller mäklare. Även emittenter av stabila mynt kommer att angripas.

Den spanske politikern Ernest Urtasun har ett anmärkningsvärt citat: “Vi sätter stopp för kryptotransaktionernas anonymitet, som är ett stort kryphål i kampen mot penningtvätt och brottslighet.”

Ambitionerna är (tyvärr?) tydliga. Huruvida det kommer att bli så i praktiken återstår att se.

Lagförslaget måste nu passera flera hållpunkter, bland annat olika kommittéer och Europaparlamentet.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!