Europeiska centralbanken jämför PoW med förbränningsmotorer och PoS med elbilar.

Senast uppdaterad: 18 juli 2022

Inflationen når kokpunkten över hela världen. Men under tiden har Europeiska centralbanken (ECB) funnit tid att dela med sig av sina farhågor om Proof-of-Work (PoW). I en ny forskningsrapport skriver organet av PoW som ett stort hot mot planeten, medan det ser Proof-of-Stake (PoS) som det enda hållbara alternativet.

Energiförbrukningen av bitcoin

Naturligtvis tar rapporten också en närmare titt på Bitcoins energiförbrukning. Den jämför Bitcoins energiförbrukning med energiförbrukningen i enskilda länder som Spanien, Nederländerna och Österrike. Det hävdas att det kombinerade klimatavtrycket från Bitcoin och Ethereum till och med är högre än koldioxidminskningarna för de flesta länder i euroområdet i maj 2022.

Huvudorsaken till den höga energiförbrukningen ligger i PoW-konsensusmekanismen. Både Bitcoin och Ethereum använder sig av denna. Enligt rapporten är Bitcoins potentiella fördelar för samhället tveksamma. “Det är svårt att se hur myndigheterna vill förbjuda bilar med förbränningsmotor genom en övergångsperiod och sedan förbise Bitcoin och PoW-tekniken”, sade ECB.

Sedan fortsätter ECB med bilekvationen. Det gör den genom att likställa PoW med bilar med förbränningsmotor och PoS med elbilar. Vilket skulle göra den sistnämnda till en tydlig kandidat för politiskt främjande. Detta tycks utveckla ett scenario som bitcoinanvändare har fruktat under en längre tid: ett politiskt krig mot PoW på grund av Ethereums övergång till PoS.

Risk för det finansiella systemet

Den nya ECB-rapporten kommer strax efter offentliggörandet av en annan rapport där organet skriver om kryptomarknadens tillväxt. I rapporten talas det bland annat om kryptovärldens senaste decennium och de risker som den innebär för det traditionella finansiella systemet. ECB drar i den rapporten slutsatsen att bristen på reglering och tillsyn är det största problemet.

Man hänvisar bland annat till Terra-ekosystemets fall och andra stabila mynt som ECB anser utgöra en risk. Än så länge är ekosystemet fortfarande för litet för att beröra den globala ekonomin. Men branschen växer snabbt och vi har sett hur problemen har spridits som ett virus genom kryptomarknaden.

I rapporten avfärdar ECB också tanken på att använda stablecoins som betalningsmedel. EU:s centralbank hävdar att stablecoins inte är praktiska eftersom de saknar snabbhet och transaktionerna inte är billiga. Sammantaget kallar ECB stablecoins för “otillräckliga för realekonomiska betalningar”.

Reglering vid horisonten

Det verkar därför som att vi inom en relativt snar framtid kan förvänta oss tydligare regleringar om åtminstone stablecoins i Europeiska unionen. Med detta följer Europa i USA:s fotspår, där man nu också är i full färd med att skapa ett regleringsramverk. Detta initiativ inleddes efter den tidigare verkställande ordern från president Joe Biden.

Även om reglering kanske inte till en början passar in i Bitcoins ethos kan det vara ett steg i rätt riktning för en stor del av marknaden. Krypto har för närvarande ett rykte som “det digitala vilda västern” och en strikt reglering skulle kunna hjälpa branschen att komma bort från detta.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!