Europeiska tillsynsmyndigheter söker ytterligare uppgifter om bitcoin

Senast uppdaterad: 4 augusti 2022

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har fullt upp med att reglera bitcoin. Den europeiska tillsynsmyndigheten fokuserar på att reglera branschen.

I praktiken innebär detta helt enkelt mer datalagring. Till exempel måste leverantörer av finansiella tjänster samla in mer kunddata. På begäran måste dessa uppgifter delas med till exempel polisen eller skattemyndigheterna.

För att hjälpa till med detta ber Esma om input utifrån. De vill titta på handel på centrala börser eller handelsplattformar för OTC-handel. Genom ett öppet anbudsförfarande finns ett enkelt förslag: tillhandahålla omfattande uppgifter om kryptovalutor och transaktioner.

Det måste vara utanför kedjan. Alltså inte bara transaktionerna, utan till exempel dataset om handlarnas beteende. Tänk på information om spot- eller framtida marknader.

Kontraktet är värt upp till 100 000 euro.

Syfte

Målet är tydligt: att få mer insikt i hur börser och användare interagerar med bitcoin och tokens. I Europa är man upptagen med ett storskaligt tillvägagångssätt av branschen kring bitcoin.

De lägger nu sista handen vid ett paket som kallas Markets in Crypto Assets (MiCA). Syftet är att harmonisera alla bestämmelser i de 27 medlemsstaterna. I praktiken kommer det förmodligen att variera något från land till land.

Reglerna ska enligt uppgift rullas ut 2024.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!