Federal Reserve har problem: “De kan inte minska sin balansräkning”

Senast uppdaterad: 14 november 2022

Federal Reserve skapar ständigt rubriker i år med sina extrema räntehöjningar. En annan del av dess strategi för att ta itu med inflationen är att krympa sin balansräkning. Detta gör de bland annat genom att inte längre köpa upp nya amerikanska statsobligationer eller ens sälja skuldebrev.

Inte ännu 300 miljarder dollar

Från sin topp har Federal Reserve ännu inte lyckats krympa sin balansräkning med ens 300 miljarder dollar. Förra veckan lades tillgångar till ett värde av 2 miljarder dollar till själva balansräkningen.

Så mycket för Federal Reserves försök att bekämpa inflationen genom att krympa sin balansräkning. Sedan juni har balansräkningen krympt med 236 miljarder dollar, men på de nästan 9 biljoner dollar i tillgångar är det en ynka slant.

Det är därför tveksamt om Federal Reserve någonsin kommer att lyckas lösa detta problem. Det finns en chans att pengatryckarna så småningom måste komma igång igen, eftersom ekonomin helt enkelt inte kan hålla igång med de nuvarande relativt höga räntorna. Den amerikanska ekonomin har blivit beroende av de senaste årens låga räntor och de kommande månaderna bör visa vad högre räntor gör med affärsverksamheten.

ECB gör det inte mycket bättre

Europeiska centralbankens balansräkning är för övrigt inte i mycket bättre skick än den amerikanska centralbankens. Man skulle faktiskt kunna säga att euroområdet fortfarande klarar sig mycket sämre än USA, att döma även av eurons utveckling gentemot den amerikanska dollarn.

“ECB:s balansräkning fortsätter att registrera nya rekordnivåer. Lagarde håller penningtryckarna igång i full fart trots att euroområdet står inför rekordhög inflation”, sade Holger Schaepitz om ECB i juni 2022.

Med dessa siffror täcker ECB:s balansräkning cirka 82,4 procent av euroområdets bruttonationalprodukt (BNP). För Federal Reserve är det 36,6 procent, Bank of England gör det med 39,6 procent och Bank of Japan ligger på den chockerande siffran 136,3 procent.

Det verkar vara en tidsfråga innan räntorna, åtminstone i euroområdet, måste sjunka igen för att hålla saker och ting flytande. Särskilt tack vare de svagare bröderna som Italien, för vilka det verkar 100 procent säkert att de inte kommer att klara sig ur skulderna utan hjälp i alla fall. I det långa loppet kan det bara vara positivt för bitcoin.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!