Förenta nationerna: “Utvecklingsländer bör förbjuda bitcoin-reklam och reglera plånböcker”

Senast uppdaterad: 14 juli 2022

FN anser att krypto har potential att underminera utvecklingsländernas monetära suveränitet. Därför rekommenderar organisationen strikta regler för att stävja dess användning. I ett dokument med titeln “Allt som glittrar är inte guld” skriver FN att nackdelarna med krypto överväger de potentiella fördelarna. Detta gäller både enskilda personer och finansiella institutioner.

Obligatorisk registrering av alla kryptovalutor

I dokumentet uttrycker FN särskild oro över de sociala risker och kostnader som är förknippade med krypto. Penelope Hawkings, en representant för FN, uppger för Decrypt att detta råd gäller alla finansiella produkter med en hög riskfaktor.

Enligt FN har krypto potential att underminera den finansiella stabiliteten i utvecklingsländerna. Vidare ser organisationen faror inom kriminalitet och krypto begränsar regeringarnas möjligheter att kontrollera kapitalflöden. Kort sagt rekommenderar FN att man gör användningen av krypto mindre attraktiv.

Detta kan till exempel göras genom att införa ytterligare skatter på transaktioner och genom att göra registrering av plånböcker obligatorisk. Dessutom vore det enligt FN bra att förbjuda finansinstitut att själva inneha krypto. Och även att hindra dem från att erbjuda kryptotjänster till sina kunder.

Förbud mot bitcoinreklam

Detta är inte slutet för FN. Det mäktiga organet råder även utvecklingsländer att förbjuda reklam för kryptoföretag. Både offentligt och på sociala medier. Enligt FN är detta en “nödvändighet i samband med konsumentskydd i länder där den finansiella kunskapen är låg”. Enligt analyser kan ett tillåtande av okontrollerad reklam leda till “betydande förluster”.

Rohan Grey från Willamette University College of Law bidrog till FN:s yttrande som konsult. Enligt Grey är bristen på lagstiftning en viktig orsak till den smärta som konsumenterna i vissa fall upplever. “Ekosystemet är ännu inte moget och moget. Att låta industrin göra sin egen sak för tillfället är liktydigt med att släppa ut ett nytt läkemedel på marknaden som ännu inte har testats på något”, säger Grey till Decrypt.

Utveckla dina egna betalningssystem

FN:s sista råd till utvecklingsländerna är att utveckla egna betalningssystem. Dessa bör då fungera som en kollektiv nyttighet, precis som den fysiska infrastruktur som regeringar bygger. Man råder också utvecklingsländerna att undersöka möjligheterna till en digital centralbanksvaluta (CBDC).

CBDC är en digital form av fiatpengar som utfärdas av centralbanker och regeringar. Ett slags digital motsvarighet till bitcoin. Medan digitala centralbankspengar skapar ett finansiellt system där regeringarna har den yttersta kontrollen är bitcoin praktiskt taget motsatsen. Bitcoin är trots allt en digital valuta som ingen och samtidigt alla har den yttersta kontrollen över.

Grey ser framväxten av digitala centralbankspengar. “Med en CBDC behöver man inte oroa sig för att valutan plötsligt kommer att förlora sitt värde, vilket är fallet med stabila mynt. En dollar från staten kan alltid bytas ut mot en dollar i staten”, säger Grey. Det är oklart i vilken utsträckning detta bidrar till att bevara köpkraften.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a technical analyst with many years trading experience in the stock exchange and crypto markets. He has broad experience in forex trading, coaching, and funds management.

error: Alert: Content is protected !!