Hedgefond vill att Grayscale börjar sälja bitcoin

Senast uppdaterad: 7 december 2022

Hedgefonden Fir Tree stämmer Grayscale. Det handlar om hur Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) fungerar. Hedgefonden vill ha en utredning om eventuell misskötsel och intressekonflikter.

Stämning mot Grayscale

Fir Tree vill först att Grayscale ska återuppta inlösen, rapporterar Bloomberg. De vädjar också om att fondens avgifter ska sänkas.

GBTC är en andel i världens största börsnoterade kryptofond. Det finns bitcoin för 10,7 miljarder dollar i fonden. Detta gör det möjligt för amerikanska investerare att få exponering för bitcoins prisrörelser utan att behöva köpa dem själva.

För närvarande kan du köpa en GBTC-andel till en enorm negativ premie på 43 %.

Fir Tree söker information om förhållandet mellan Grayscale och moderbolaget Digital Currency Group.

I sitt klagomål sade den New York-baserade hedgefonden att omkring 850 000 icke-professionella investerare “lurades av Grayscales aktieägarfientliga agerande”.

Avgifter och premier

De vill också att inlösen ska återupptas. Detta är i själva verket inte möjligt. Inga bitcoin kommer att säljas ut ur fonden, utan istället kommer värdet på aktien att sjunka i takt med att intresset avtar.

Om denna försäljning sker kommer det att få konsekvenser: premien kommer att gå mot noll (vilket är bra för förtroendet för produkten), samtidigt som det också kan bli ett enormt säljtryck på marknaden (på grund av att bitcoin släpps ut).

Dessutom vill Fir Tree att avgifterna ska sänkas. Dessa ligger nu på nuvarande 2 %.

En talesperson för Grayscale svarade att de “respekterar aktieägarnas åsikter och är glada att delta i diskussioner om detaljerna i produkten och verksamhetsmodellen”.

Under tiden försöker Grayscale med all kraft förvandla GBTC till en ETF för bitcoin. Förslaget har dock hittills avvisats varje gång av den amerikanska finansinspektionen (Securities and Exchange Commission). Detta skulle också lösa problemet med den negativa premien och skulle också kunna minska kostnaderna.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!