IMF: Bitcoin nedgång har ingen inverkan på den finansiella stabiliteten

Senast uppdaterad: 27 juli 2022

Internationella valutafonden (IMF) anser inte att bitcoins björnmarknad påverkar världens finansiella stabilitet.

I en rapport med namnet World Economic Outlook Update: Gloomy and More Uncertain erkänner organisationen de stora nedgångarna i branschen. Priset på bitcoin ligger för närvarande på cirka 21 000 dollar, cirka 70 procent lägre än rekordpriset 2021.

Titeln lämnar inget utrymme för tvivel. IMF ser en global recession framför sig.

Innehållsförteckning visa

Ovisshet

IMF ser dock effekterna av den stora nedgången i själva branschen: “Detta har lett till stora förluster i kryptoinvesteringar, misslyckandet för algoritmiska stablecoins och stora förluster i kryptohedgefonder, men spridningseffekterna till det bredare finansiella systemet har hittills varit begränsade.”

Bitcoin är ingen liten pojke med ett marknadsvärde på cirka 400 miljarder dollar, men den är på intet sätt en stor aktör på global nivå ännu. Mycket exponering från traditionell finans är ofta experimentell.

Osäkerheten till följd av kriget i Ukraina nämns också, liksom problem med leveranskedjan. Situationen i världen gör att “riskfyllda” investeringar skjuts upp eller återkallas. Bitcoin hör till denna kategori i många portföljer.

IMF

IMF ligger inte precis i framkant i bitcoinvärlden. Internationella valutafonden är en FN-organisation för internationellt monetärt samarbete, som bekämpar finansiella kriser och ger krediter till stater med betalningsproblem.

Åtminstone är det dess löfte. I praktiken erbjuder den krediter och lån i många olika länder. Den hjälper alltså länder, men de vill ha det precis som de vill ha det. Bitcoin spelar ingen roll i detta. Faktum är att man regelbundet avrådde till exempel Argentina starkt från att anamma bitcoin. Organisationen är också oroad över utvecklingen i El Salvador och Centralafrikanska republiken. Båda länderna har på sitt eget sätt anammat bitcoin.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!