Institutionella investerare öppnar shorts på bitcoin en masse

Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Institutionella investerare öppnade shorts på bitcoin i massor den senaste veckan. Den 22 juni lanserade ProShares den första amerikanska korta ETF:n för bitcoin och de rikaste investerarna på planeten drar ivrigt nytta av den. Förra veckan bestod 80 procent av inflödena till institutionella fonder, totalt 51,4 miljoner dollar, av inflöden till korta bitcoinfonder.

Det tyder inte på negativ stämning

Nu låter det förstås som om institutionella investerare helt och hållet har tappat förtroendet för bitcoin under en tid när 80 procent av inflödena består av korta positioner. CoinShares konstaterar dock att förutom de enorma inflödena till korta produkter i USA så fanns det faktiskt inflöden till långa produkter i länder som Brasilien, Kanada, Tyskland och Schweiz.

“Detta understryker att investerare lägger till sina långa positioner till nuvarande priser och att de korta produkterna i USA ser stora inflöden främst på grund av att de är tillgängliga för första gången. Inte för att sentimentet är negativt just nu”, skriver CoinShares i sin veckoblogg.

Det är rimligt att tillägga att Brasilien, Kanada, Tyskland och Schweiz tillsammans står för ett inflöde på 20 miljoner dollar i långa produkter. Det bleknar i obetydlighet jämfört med de 51,4 miljoner dollar i korta produkter som köptes i USA. De kommande veckorna kommer därför att visa i vilken utsträckning CoinShares analys från föregående stycke är korrekt.

I vilket fall som helst, ännu ett inflöde

Även om inflödet för institutionella investeringsprodukter huvudsakligen består av korta bitcoininvesteringar finns det åtminstone ett inflöde igen. Förra veckan förlorade institutionella investeringsprodukter nämligen 423 miljoner dollar i kapital med utflöden.

Detta utgjorde det högsta utflödet någonsin sedan CoinShares började sin veckorapport. Förra veckan undkom också korta bitcoinfonder blodbadet genom att registrera inflöden på 15,3 miljoner dollar. Totalt har de korta fonderna sett inflöden på 77,2 miljoner dollar hittills under 2022.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!