Jay-Z och Jack Dorsey lanserar en akademi med gratis lektioner i bitcoin

Senast uppdaterad: 12 juni 2022

Jay-Z och Jack Dorsey är kända som stora bitcoin-anhängare och de två har nu gått samman för att lansera en bitcoin-akademi. Lektionerna på akademin kommer att vara gratis och kan tas både online och fysiskt. Invånare i Marcy Houses, ett område i Brooklyn där Jay-Z växte upp, kommer att ha möjlighet att anmäla sig.

Starkare genom kunskap

Jay-Z och Dorsey hoppas att initiativet ska ge underprivilegierade människor kunskap som gör att de kan rädda sig själva på den finansiella arenan. “Visionen för bitcoin är att den inte har några gränser, men bristen på finansiell kunskap är ett hinder. Det är fortfarande svårt att använda den för daglig shopping. Dessutom behöver människor mobiltelefoner och data för att få tillgång till bitcoin”, enligt den officiella webbplatsen.

Jay-Z och Dorseys bitcoinakademi kommer att börja i Marcy Houses, men de två har planer på att expandera till andra stadsdelar inom kort. Kurserna kommer att äga rum från den 22 juni till den 7 september och alla boende i Marcy Houses är välkomna. Två gånger i veckan kommer det att finnas möjlighet att delta i fysiska lektioner där deltagarna också serveras middag. Deltagarna kommer att få MiFi-enheter, ett 1-årigt dataplan och smartphones vid behov.

Barn är också välkomna

Jay-Z och Dorseys projekt riktar sig inte bara till vuxna. Bitcoin Academy anordnar också två evenemang på lördag speciellt för barn. Dessa evenemang kallas “Crypto Kids Camp”. Hela initiativet är möjligt eftersom Jay-Z och Dorsey finansierar det från sina egna fickor och projektet får även ekonomisk hjälp från Shawn Carter Foundation.

Jack Dorseys Block kommer också att vara närvarande under lektionerna för att stödja akademin. Programmet är främst inriktat på bitcoin, men syftar också till att lära invånarna i stadsdelen Marcy Houses om ekonomi i allmänhet. Klasserna kommer att undervisas av Lamar Wilson och Najah J. Roberts. Två välkända namn i bitcoinvärlden.

Inte alla är nöjda med initiativet

Jay-Z och Dorseys initiativ är inte allas kopp te. Morten Rand-Hendriksen, en tech-influencer, reagerar på akademin med blandade känslor. “Att lära ut finansiell kunskap? Bra. Bitcoin? Att ta ut folk på en extremt volatil plattform som bygger på problematisk teknik är en fruktansvärd idé”, säger Rand-Hendriksen som svar på Jay-Z.

Intressant nog publicerade The Economist nyligen en artikel där man talade om bitcoin-kraschen och hur den skulle ha drabbat den svarta befolkningen hårdast. I USA har 25 procent av den svarta befolkningen bitcoin, medan endast 15 procent av den vita befolkningen har bitcoin. Den siffran stiger till 40 procent för den svarta befolkningen om vi sätter maxåldern till 40 år. För den vita delen av USA:s befolkning stiger andelen sedan till 29 procent.

På det hela taget finns det dock inte mycket att gilla med initiativet. Både Dorsey och Jay-Z har flera gånger offentligt förklarat att de ser stor potential i bitcoin. Inte bara med ord utan även med investeringar av tid och pengar.

Author

  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

error: Alert: Content is protected !!