Kan bitcoin hävda sig mot andra kryptovalutor?

Senast uppdaterad: 29 juli 2022

Igor Makarov, finansprofessor vid London School of Economics (LSE), kan inte föreställa sig en framtid utan digitala tillgångar, men tvivlar på bitcoin. Enligt Makarov är bitcoin långt ifrån perfekt och det finns få bevis för att det fungerar som en värdehandling.

Kan bitcoin lyckas som värdeförvaring?

Enligt Makarov har de senaste tio åren inte gett några bevis för att bitcoin har vad som krävs för att bli en värdeförvaring. Framför allt volatiliteten i bitcoins växelkurs gör att Makarov tror att detta är osannolikt. “Om de enorma värdeökningarna och ökningen av likviditeten inte lyckas göra bitcoin mer stabilt finns det ingen garanti för att bitcoin någonsin kommer att bli stabilt”, säger Makarov.

“Utan en regering som täcker bitcoin är dess värde beroende av allmänhetens vilja att inneha bitcoin. Detta är i sin tur beroende av förändrade stämningar bland investerare och bitcoins värde i förhållande till andra kryptovalutor”, fortsatte Makarov.

Om USA:s statsägda fonder tillåts investera i bitcoin kommer det säkerligen att ge bitcoinpriset en “tillfällig skjuts”, enligt Makarov. Denna värdeökning innebär dock att “tidiga aktörer kommer att gynnas på bekostnad av folket” och andra värdehandlingar, särskilt fiatpengar, sade Makarov.

0,01 procent har 5 miljoner bitcoin

Makarov har gjort sig känd som medförfattare till en studie som hävdar att en liten grupp på 10 000 bitcoinare innehar 5 miljoner bitcoin. Det skulle innebära att 0,01 procent av alla bitcoiners äger 25 procent av alla 19,1 miljoner bitcoin. Forskarna hävdar att de största bitcoininnehavarna äger en större andel av all krypto än de rikaste amerikanerna när det gäller dollar.

Enligt Makarov är forskningen baserad på data från Bitcoin-nätverket samt offentliga data från bloggar, chattforum och andra källor. “Vi använder också Bitfury Crystal Blockchain-information om identiteten hos stora offentliga enheter som börser”, säger Makarov.

I en jämförelse med det traditionella finansiella systemet säger Makarov att människor där har sina pengar främst i fastigheter och aktier. Majoriteten av de rika människorna har inte huvuddelen av sina tillgångar i amerikanska dollar. Trots att Makarov är skeptisk till bitcoin är han positiv till framtiden för digitala tillgångar.

Framtidens pengar är digitala

Makarov äger för närvarande inga kryptovalutor, men han ser definitivt digitala pengar som framtiden. “Det råder ingen tvekan om att vi kommer att använda digitala pengar och digitala tillgångar i framtiden. Hur effektivt det blir beror på utformningen. Därför är det viktigt att göra rätt”, säger Makarov bland annat om digitala pengar.

Makarov anser också att det är viktigt att tackla problem som styrning och lagstiftning i tid och att hitta en bra lösning på dem. Det vi ser mycket nu är att kryptoprojekt lever i en gråzon. Detta är en situation som skapar stor osäkerhet för både entreprenörer och privatpersoner.

Om vi får gå efter Makarovs kritik ser han förmodligen inte bitcoin som framtidens pengar. Delvis på grund av den orättvisa fördelningen som Makarov tydligen ser som ett stort hinder för att bitcoin ska kunna antas globalt som pengar.

Author
  • Steven Gray

    Steven Gray is an experienced cryptocurrency and blockchain journalist with over 7 years of reporting on the crypto industry across major publications. His proficiency in technical analysis provides him the skills to evaluate complex trading algorithms and AI systems. Steven leverages his extensive network of academics and finance professionals to incorporate expert opinions into his unbiased analyses.

    Known for his engaging yet objective writing style, Steven keeps readers informed without hype. His rare blend of crypto domain knowledge, trading acumen, impartiality, and communication skills makes him an ideal author for in-depth reviews of innovations across the cryptocurrency and financial technology sectors.

error: Alert: Content is protected !!