Korrelationen bitcoin med aktier och obligationer sjunker

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022

Korrelationen mellan bitcoin och obligationsindex och Nasdaq 100-index fortsätter att sjunka. Den når nu till och med en tremånaderslåg nivå, enligt uppgifter från forskningsföretaget Kaiko.

Priskorrelation

Under lång tid var korrelationen mellan bitcoin och många andra tillgångsklasser mycket hög: Föll aktierna? Då föll bitcoin också. Frikopplingen av priset på bitcoin från priset inom “den stora teknikvärlden” verkar ha tagit form igen.

Både aktie- och obligationsräntorna föll betydligt sedan början av 2022. Bitcoin föll dock ännu hårdare. Nu verkar en divergens vara på väg att uppstå.

Clara Medailie, forskare vid Kaiko, ser också detta:

“Under det senaste året har krypto- och aktiemarknaderna handlats nära varandra, med rekordhöga korrelationer i maj. Under de senaste månaderna har denna korrelation dock försvagats något efter att det skedde en utförsäljning på kryptomarknaden som var större än den för S&P 500 eller Nasdaq aktieindexen.”

Det är alltså inte nödvändigtvis positivt: när bitcoin presterade sämre än aktier minskade korrelationen. Det kan också finnas en negativ korrelation, där bitcoin stiger medan aktier fortsätter att falla, till exempel.

Oro på marknaden

På makroekonomisk nivå är tiderna oroliga: det råder hög inflation, penningpolitiken förändras med en stramare fiatpolitik och samtidigt finns det geopolitisk oro kring Ukraina och Taiwan. Detta får återverkningar på aktier, obligationer och även bitcoin.

Lägg därtill ohälsan kring Luna, Celsius, 3AC och konsekvenserna inom kryptomarknaden, och man kan lugnt säga att det har varit turbulenta månader.

Senare idag (onsdag, red.) kommer USA:s Bureau of Labor Statistics återigen att meddela det nya konsumentprisindexet för juli. Detta kan orsaka en ny trend på alla marknader.

Author
  • Gabriele Spapperi

    I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!