Nya bitcoin hodlers framhärdar

Senast uppdaterad: 18 juli 2022

I skrivande stund har majoriteten av alla bitcoin funnits på samma adress i minst tre månader. Glassnode anger att den nuvarande “hodl-aktiviteten” därmed liknar den som rådde under björnmarknaderna 2012, 2015 och 2018. I en tweet daterad den 16 juli skriver Glassnode att minst 80 procent av kapitalet i bitcoin har varit i hodl-läge i minst tre månader.

Bitcoinpriset

Från den provisoriska bottennoteringen på 17 600 dollar har bitcoinkursen återhämtat sig till det nuvarande priset på 21 265 dollar. Detta placerar oss ungefär 70 procent från all time high på 69 044 dollar från november 2021 och lämnar 45 procent av bitcoinanvändarna med en “pappersförlust”.

Enligt Glassnodes diagram hade bottnarna 2012, 2015 och 2018 liknande hodl-nivåer som dagens enligt Glassnodes diagram. En studie av David Duong verkar bekräfta detta. Duong drar slutsatsen att den senaste tidens säljtryck endast kommer från spekulanter.

“Långsiktiga bitcoininnehavare har ännu inte sålt sina bitcoin i denna svaghet. Dessa hodlers innehar totalt cirka 77 procent av utbudet, vilket är något mindre än de 80 procent som gällde i början av 2022”, säger Duong om hodlers ståndaktighet.

Turisterna är borta

Tidigare den här månaden rapporterade Glassnode-analytiker att bitcoin-marknaden för närvarande är nästan helt “rensad” från turister. Aktiviteten på nätverket liknar för närvarande de mörkaste stunderna av björnmarknaden under 2018 och 2019.

Sedan november 2021 var nätverket redan i en nedåtgående trend när det gäller antalet aktiva adresser, vilket innebär att både nya och befintliga investerare kommunicerar lite eller inte alls med nätverket.

En intressant statistik är att antalet bitcoinadresser med 1 eller fler satoshi har stigit till en all-time high på 42,5 miljoner. Detta stämmer överens med observationen att “räkor”, adresser med mindre än 1 bitcoin, för närvarande ackumulerar bitcoin i stort antal.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!