Rational Root: har botten nåtts för bitcoin?

Senast uppdaterad: 6 december 2022

Rational Root orsakar för närvarande stor uppståndelse på Twitter med sina skarpa analyser av bitcoin på kedjan. Den här gången är den holländska(!) analytikern i farten igen och förutspår att bitcoin kan ha sett botten på 2022 års björnmarknad. Analytikern baserar detta på den procentuella andelen av alla bitcoin som bytt adress runt ett visst pris.

Tid för en botten?

Den stora frågan är förstås hur exakt Root gör detta. Svaret är ganska enkelt. Under 2018 nådde bitcoin en botten runt den kurs för vilken cirka 4 procent av alla bitcoin bytte adress. Man kan se den toppen som en slags slutlig kapitulation som höjer sig över alla andra prispunkter.

Det är exakt den kapitulationen som vi nu ser runt priset på 16 000 dollar. År 2022 var det faktiskt totalt 7,5 procent av alla bitcoin i omlopp och 2018 var toppen bara 4,1 procent hög.

Det enda man kan argumentera mot den här historien är att den här toppen uppstod i samma ögonblick som FTX gick i graven. I och med aktiemarknadens kollaps drog många människor in sina bitcoin i sina egna plånböcker, vilket ledde till att många transaktioner ägde rum kring detta pris. Det finns ingen säkerhet, men det är en intressant statistik.

Noterande ögonblick

Det ögonblick då bitcoin nådde den här punkten är särskilt slående. Det är nu ungefär fyra år sedan bitcoin nådde sin absoluta botten på den björnmarknaden i december 2018. Fram till nu har bitcoinpriset rört sig mestadels i rytmen av halveringar, som sker ungefär vart fjärde år.

Vi talar om en halvering när belöningen för bitcoins gruvarbetare halveras. Detta sker efter varje 210 000 block. År 2024 bryter vi block 840 000 och belöningen för gruvarbetare halveras igen. Nu får gruvarbetarna fortfarande 6,25 bitcoin per block och därefter endast 3,125 bitcoin.

Efter halveringarna kommer plötsligt betydligt färre bitcoin i omlopp, så priset återhämtar sig ofta efter detta ögonblick. Av denna anledning verkar bitcoins cykler pågå i ungefär 4 år varje gång. Så i det avseendet kommer det att dröja ett tag innan nästa stora rekyl.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!