Reserve Bank of India bekräftar att förbudet mot kryptobanker är ogiltigt nu

Senast uppdaterad: 3 juni 2021

För ett år sedan upphävde Indiens högsta domstol bankförbudet i samband med kryptohandel. Vissa banker tillåter dock fortfarande inte sina kunder att handla med kryptovalutor med hänvisning till det tidigare beslutet från Indiens högsta domstol. Indiens centralbank, Reserve Bank of India, har bekräftat att ingen bank i Indien längre kan handla med digital valuta.

RBI senaste uttalande

I måndags utfärdade Reserve Bank of India (RBI) ett meddelande där man klargjorde sin status när det gäller kryptovalutor. Uttalandets titel var “Customer Due Diligence for Transaction in Virtual Currency”, och det riktades till alla kommersiella och kooperativa banker, betalningsbanker, små finanser, NBFCs och leverantörer av betalningssystem. I meddelandet uppgav RBI att de via media och myndigheter har märkt att många banker inte tillhandahåller kryptovaluta-relaterade tjänster till sina kunder genom att hänvisa till det cirkulär som utfärdades den 06 april 2018.

Reserve Bank of India Confirms Crypto Banking Ban is Invalid Now

Detta cirkulär från april hindrade bankerna från att handla med kryptovaluta. Men i mars 2020 tillät Indiens högsta domstol bankerna att återuppta sin verksamhet associerad med kryptovaluta och tillhandahålla tjänster till kunderna, inklusive kryptovalutabörser. RBI uppgav också att de banker som hänvisar till det gamla kryptobanksförbudet inte längre är giltiga nu. Den 04 mars 2020 upphävde Högsta domstolen detta förbud i fråga om Writ. Petition Civil no.528 of 2018 (Internet and Mobile Association of India vs Reserve Banks of India). Ingen bank kan citera den tidigare domen från Högsta domstolen eftersom den gamla domen blir ogiltig från och med det datum då den nya domen antas.

Bankerna bör börja erbjuda tjänster till sina kunder genom att följa statliga regler och förordningar, inklusive Know Your Customer, Anti-Money Laundering, Combating of Financing of Terrorism och Foreign Exchange Management Act. Bankerna bör följa alla dessa regler och förordningar för att förhindra penningtvätt och andra ekonomiska brott.

Vissa banker har nyligen klagat på att deras banker inte tillåter dem att använda kreditkort eller bankkonton för att handla med kryptovaluta. Dessa klagomål kom in efter att Indiens högsta domstol hävde förbudet mot kryptovalutor.

Kryptovaluta framtid i Indien

Den indiska regeringen arbetar med att upprätta kryptorelaterade regler och bestämmelser i landet. Förra månaden förväntades det att ett kryptolag skulle införas i parlamentet under budgetsessionen, men så blev det inte. Medierapporterna visade att regeringen planerar att inrätta en expertpanel för att formulera regler och föreskrifter för kryptovalutor.

Oavsett kryptovalutans nuvarande marknadsstatus är det säkert att säga att den digitala valutan håller på att göra sitt intåg i olika delar av världen. Kryptovalutans ökande popularitet är ett bevis på att den har potential att gå uppåt. Marknadens nuvarande situation har dock väckt olika åsikter hos experterna. Vissa experter menar att detta är slutet för Cryptocurrency. Andra är däremot optimistiska och säger att den här tiden på marknaden är ett gyllene tillfälle för investerarna att köpa fler kryptovaluta-tokens billigt och sedan dra nytta av det kommande uppsvinget.

Author

  • Hello, my name is Luke Handt; I am a successful Bitcoin trader, financial analyst, and researcher. I have been studying the market trends for the conventional stock exchange system globally since I was in college.

error: Alert: Content is protected !!