SegWit-uppdateringen av bitcoinprotokollet firar femårsdag

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Dagen den 23 augusti har passerat i tysthet. Bitcoin-veteraner borde höra en klocka ringa när de hör detta datum.

SegWit soft fork

För fem år sedan, runt block 481 824, aktiverades den näst sista stora programvaruuppdateringen i Bitcoin Core: SegWit. Det var ett historiskt ögonblick i utvecklingen av Bitcoin. Istället för större block tog bitcoin vägen för ett sekundärt lager av skalbarhet: lightning.

Under tiden använder 85 % av alla bitcointransaktioner en SegWit-adress. En mycket lyckad förbättring av protokollet. Men vad är SegWit nu igen?

SegWit står för Segregated Witness (segregerat vittne). I korthet är det ett annat sätt att få in en bitcoinbetalning i ett block, genom att separera en del av transaktionen (nämligen den digitala signaturen) från den information som måste ingå i blockkedjan.

Blockstorleken är 1 MB, men kan eventuellt ökas till större block (upp till till och med 4 MB). Tidigare denna månad lades till exempel ett block på 2,77 MB till blockkedjan. Men observera att detta är frivilligt eftersom SegWit är en softfork.

Lightning

I och med SegWits ankomst kunde blixtnätverket också inrättas. Detta var ett viktigt steg, eftersom bitcoin stötte på sina gränser när det gäller skalbarhet under 2017. Betalningar blev dyra och/eller långsamma.

Tack vare SegWit förblev mantrat don’t trust, verify mer realistiskt på lång sikt. Större block kunde underminera verifierbarheten hos bitcoin-blockkedjan, vilket i sin tur kunde påverka decentraliseringen av hela nätverket.

Den 1 augusti denna månad firade bitcoin också självständighetsdagen, som är relaterad till samma tema. Då visade noderna att det inte är gruvarbetarna som ansvarar för bitcoins mjukvara, utan användarna. Uppdateringen SegWit2X som föreslagits av New York-avtalet blockerades.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!