Senatorer vill klassificera bitcoin som en “digital vara”

Senast uppdaterad: 5 augusti 2022

Den amerikanska senatens jordbrukskommitté (SAC) planerar att lägga fram ett lagförslag som klassificerar bitcoin som en digital vara.

Digitala varor

Denna kategori är ganska ny. Frågan om vad exakt bitcoin är har funnits i flera år. Faller det under värdepapperslagstiftningen, är det en handelsvara eller är det en egen klass?

För närvarande är det Commodity Futures Trading Commission (CFTC) som övervakar regleringen av råvaruderivat, snarare än själva den underliggande råvaran. SEC, å andra sidan, har hittills främst fokuserat på kryptovalutor.

Med lagförslaget vill SAC att CFTC även ska reglera spotmarknaden för digitala råvaror. Detta innebär att tillsynsmyndigheten då även kommer att ha ansvar för handel med den underliggande varan. Bitcoin, det vill säga. Åtminstone är det tanken med detta förslag.

Inga värdepapper

I lagförslaget utesluts också värdepapper från att samtidigt betecknas som en digital råvara. Därför kommer alla kryptovalutor som betecknas som ett värdepapper att falla under Securities and Exchange Commission (SEC) i stället för CFTC:s jurisdiktion. SEC kommer därför främst att fokusera på kryptobörser som värdepappersbörser.

Det behövs också bättre definitioner för mäklare, återförsäljare, förvaringsinstitut och liknande parter.

SAC:s ordförande Debbie Stabenow vill tillsammans med republikanen John Boozman lägga fram lagförslaget så snart som möjligt. CFTC:s ordförande Rostin Behnam uppger att tillsynsmyndigheten är redo för detta steg.

Det är därför ett lagförslag, ett lagförslag. Det innebär att det (ännu) inte är en lag som kommer att genomföras.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!