Två nyckelindikatorer är i grönt, dags för en bitcoinprisexplosion?

Senast uppdaterad: 8 juli 2022

Bitcoin har varit i en nedåtgående trend sedan december 2021 och vi kan nu säga att dessa nedgångar markerade början på en allvarlig björnmarknad. På kort tid förlorade vi mer än 70 procent av all time high på 69 000 dollar, men nu verkar det finnas lite liv i bryggan igen.

Två indikatorer på kedjan som förutspått många bottnar tidigare hoppar för närvarande till grönt och förutspår en prisexplosion för bitcoin.

Bitcoin är översåld

Flera on-chain-indikatorer har hoppat till det gröna, men idag kommer vi att diskutera två som vi alltid har kunnat räkna med tidigare: MVRV Z-score och Bitcoin Investor Tool.

MVRV Z-score använder en kombination av bitcoins marknadsvärde, realiserat pris och dess z-score. Det realiserade priset är det genomsnittliga priset till vilket alla bitcoin senast bytte adresser. I åratal har MVRV Z-score visat sig vara ett bra verktyg för att förutsäga bottnar och toppar.

I själva verket mäter MVRV Z-score i vilken utsträckning bitcoin är över- eller undervärderad jämfört med sitt “faktiska” värde. Detta baseras på det genomsnittliga pris till vilket varje bitcoin senast bytte adresser. För närvarande befinner vi oss i den gröna zonen i diagrammet, vilket ofta har visat sig vara ett bra köptillfälle tidigare.

LoonIntoBitcoins Bitcoin Investor Tool ger liknande insikter om när köp eller försäljning av bitcoin kan resultera i en avkastning över genomsnittet.

Den gröna linjen i diagrammet representerar en period då bitcoinpriset befinner sig på en nivå som historiskt sett har klassificerats som låg och vice versa. Naturligtvis ger dessa typer av indikatorer ingen säkerhet och det är ingen bra idé att basera hela din strategi på MVRV Z-score och Bitcoin Investor Tool.

Hälsar den stundande recessionen till hjälp för bitcoin?

Nu har de flesta indikatorer på kedjan varit i grönt under en tid, men det som gör det annorlunda den här gången är att den amerikanska ekonomin börjar vackla. Federal Reserve har de senaste månaderna försökt bekämpa den rasande inflationen med högre räntor och får nu räkningen presenterad.

De nya amerikanska arbetslöshetssiffrorna ser inte bra ut, konsumentförtroendet är det lägsta på decennier och industrin börjar också vackla. Allt detta är tecken på att Federal Reserve inte har mycket utrymme att höja räntorna ytterligare.

Obligationsmarknaderna prisar redan in de första räntesänkningarna från Federal Reserve före början av 2023. Alla dessa indikatorer tyder på att den amerikanska centralbankens strängare politik snart kan vara på väg mot sitt slut, vilket ger hopp till bitcoin och andra finansiella tillgångar.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!