Tyskland, Europas fabrik, stänger sakta ner: vad betyder det för bitcoin?

Senast uppdaterad: 7 november 2022

Tyskland är också känt som euroområdets fabrik och motor. Även om Kina styr världen kan ingen i Europa ens matcha Tysklands siffror. I den meningen är det viktigt att vår östra grannes industri fortsätter att gå bra, annars kan Europa mycket väl få större problem.

Tyskland avindustrialiseras

Om man ska tro den tyske makroanalytikern Holger Zschaepitz ord har Tyskland befunnit sig i en avindustrialiseringsprocess sedan 2007. Nivån på industriproduktionen har varit oförändrad sedan dess, medan den tyska ekonomin har vuxit med 17 procent från och med då.

En uppdelning som Holger Zschaepitz menar tyder på att Tyskland för närvarande håller på att avindustrialiseras. För september månad fick dock industriproduktionen lov att visa en tillväxt på 0,6 procent, efter att ha tappat 1,2 procent i augusti.

Till följd av denna ökning var produktionen under tredje kvartalet 2022 ungefär lika stor som under andra kvartalet. På kort sikt verkar det alltså inte finnas något att oroa sig för, men på lång sikt är detta en oroande utveckling för både Tyskland och euroområdet.

Vad betyder detta för bitcoin?

I princip betyder detta inledningsvis inte mycket för bitcoin. På lång sikt kan det dock visa sina effekter. Om den tyska industrin försvagas är detta en dålig utveckling för euron. Tyskland betalar trots allt till stor del räkningen i Eurozonen och om dess förmåga att göra det försvinner kan det mycket väl försvaga euron ytterligare.

Den fortsatta försvagningen av euron får människor att leta efter alternativ för att förvara sina tillgångar. I det avseendet kan bitcoins absoluta knapphet vara en attraktiv slutpunkt. Även om vi för närvarande ser en flykt till framför allt amerikanska dollar.

På längre sikt verkar den amerikanska centralbanken också sårbar på grund av den skyhöga amerikanska statsskulden, och dollarn är inte heller säker. Sakta men säkert kommer detta att inleda övergången till hårda tillgångar, där bitcoin förhoppningsvis kommer att vara en viktig del under de kommande åren.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!