Tyskland och USA delar ledningen som de mest kryptovänliga länderna i världen

Senast uppdaterad: 17 juli 2022

Enligt Coincub är Tyskland och USA de mest kryptovänliga länderna i världen. Varje kvartal sammanställer Coincub en ranking som jämför länder i nio olika kategorier. Bland annat behandlas offentlig förvaltning, finansiella tjänster, offentlig upphandling, beskattning och utbildning.

Tyskland tar ett stort steg framåt med ny skattelagstiftning

.
Tyskland tog ett steg framåt detta kvartal med en ny skattelagstiftning. Tyskland införde nyligen en nollskattepolicy för kapitalvinster från kryptotillgångar om investeraren i fråga har innehaft dem i mer än ett år. På så sätt erkänner Tyskland kryptovalutornas funktion som ett sparinstrument, så att säga. Det är ett intressant steg från regeringens sida, med tanke på att bitcoin konkurrerar med euron som sparmedel.

Särskilt nu när inflationen i euroområdet är extremt hög kan euron få svårt att konkurrera med bitcoins absoluta knapphet. Den nya lagen visar i alla fall att Tyskland inte är rädd för innovation. Och tydligen erkänner man också fördelarna med bitcoin för befolkningen. För några år sedan hade vi inte vågat drömma om att regeringarna skulle behandla bitcoin på detta sätt.

Bitcoin skapades trots allt som en reaktion på det traditionella finansiella systemet. Ett system där skapandet av pengar är centralt. I denna mening utgör bitcoin ett hot mot statens penningmonopol. Men i Tyskland bryr man sig tydligen inte om det för tillfället. En trevlig utveckling för vår del.

Joe Bidens verkställande order

.
USA ligger bra till i den nya Coincub-rankningen tack vare president Joe Bidens verkställande order. Med dekretet vill Biden så snart som möjligt fastställa hur bitcoin och kryptoindustrin kan förbättra USA:s ställning på den finansiella världsarenan. Tack vare Joe Bidens verkställande order kan vi förmodligen förvänta oss ny lagstiftning från USA relativt snart.

Lagstiftning som är absolut nödvändig för att förbättra kryptovalutaindustrins rykte som vilda västern. Bättre övervakning och tydliga regler kan vara den sista knuff som Bitcoin och resten av branschen behöver för att vinna allmänhetens förtroende.

Enligt Coincub har Fidelitys beslut att göra bitcoin-exponering till en del av amerikanska pensionsfonder varit bra för USA. Coincub drog också en parallell till Tysklands Sparkasse, som gör det möjligt för 50 miljoner tyskar att köpa bitcoin direkt från sina bankkonton.

Schweiz på tredje plats

Neutrala Schweiz ligger på tredje plats i Coincubs ranking. Detta beror främst på den intressanta utvecklingen i Lugano. Här har bitcoin erkänts som lagligt betalningsmedel. Invånarna i detta område kommer därför att kunna göra vardagliga betalningar, inklusive skatter och andra kommunala ärenden, med bitcoin.

Med tanke på att Schweiz är hemvist för mer än 1 000 blockchain- och kryptovalutaföretag och att det finns många Bitcoin-noder och uttagsautomater kan Schweiz med rätta kalla sig en kryptovänlig stat, enligt Coincub. På fjärde plats kommer Singapore, som fortfarande låg på första plats förra året. Orsaken till denna nedgång är de strängare bestämmelserna från Singapores finansinspektion och centralbank.

Author
  • Steven Gray

    Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

error: Alert: Content is protected !!