USA:s energikommission skickar ett brev till de fyra största bitcoinminerna

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

De fyra största bitcoinproducenterna i USA har fått ett brev från representanthusets utskott för energi och handel. De vill veta mer om deras energiförbrukning och “hur varje företag minskar denna påverkan och vilka åtgärder som vidtas för att inte belasta energinätet eller underminera landets klimatmål”.

Brev till gruvarbetare

Brevet skickades till Core Scientific, Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain och Stronghold Digital Mining.

I brevet stod det bland annat följande:

“Blockchain erbjuder enorma löften som kan göra vår personliga information säkrare och mer ekonomisk. Energiförbrukningen och den hårdvara som krävs för PoW-baserade kryptovalutor kan dock i vissa fall orsaka allvarliga externa effekter i form av skadliga utsläpp och överflödigt e-avfall.”

Existentiellt hot

Det andra citatet i pressmeddelandet låter farligt för gruvsektorn i USA. Husets utskott för energi och handel skriver:

“Med tanke på det existentiella hotet från klimatkrisen är vi djupt oroade över verksamheter som ökar efterfrågan på fossila bränslen, med potential att sätta nya påfrestningar på vårt energinät. (….) Att bränna mer fossila bränslen för PoW-datacenter kan undergräva klimatmålen.”

Frågan är om dess fördomar är korrekta. Enligt siffror från Bitcoin Mining Council kommer 66,8 % av den el som används av gruvarbetare som är anslutna till rådet från förnybara energikällor.

Även BlackRock, en av de största ESG-fanatikerna, verkar inte heller längre se bitcoins energianvändning som ett hinder.

Frågor till gruvarbetare

Den amerikanska regeringen vill veta följande från de fyra bitcoinbrytningsföretagen:

 • Hur mycket energi använde var och en av företagets kryptomineringsanläggningar under 2021?
 • Vilka energikällor har anläggningarna, inklusive energimixen för varje anläggning?
 • Vilken andel av den förbrukade energin som kompenseras av krediter för förnybar energi?
 • Hur många dagar har företagen begränsat kryptomineringen under det senaste året för att bidra till nätstabiliteten?
 • Vad var den genomsnittliga kostnaden per megawattimme och vinsten per megawattimme vid var och en av företagets kryptomineringsanläggningar under 2021?
Author
 • Gabriele Spapperi

  Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

  Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

  With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!