Världens största bitcoinfond kan vilja köpa tillbaka aktier

Senast uppdaterad: 20 december 2022

Aktieägare i Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) kan komma att köpas ut delvis. Världens största bitcoinfond är betydligt under vatten. GBTC:s aktiekurs är cirka 48 procent lägre än antalet bitcoin som fonden innehar.

Grayscale Bitcoin Trust innehar för närvarande 643 572 BTC. De har byggt upp denna förmögenhet sedan 2012. Under de första åren var en andel i GBTC ett av få sätt för stora fonder i framför allt Amerika att få exponering mot bitcoin. Sedan dess finns det många finansiella produkter och stora företag som själva innehar bitcoin.

Delvis som ett resultat av detta är aktierna i fonden under vatten. Michael Sonnenshein, vd för Grayscale, säger i ett brev till investerarna att de överväger att köpa tillbaka 20 procent av aktierna.

Men det är sannerligen inget löfte. Det verkar vara ett sätt att återvinna lite förtroende. Grayscale kämpar mot Securities and Exchange Commission (SEC) för att konvertera sin fond. Grayscale vill ha en börshandlad fond (ETF), men SEC tycker inte att en ETF baserad på bitcoin är en bra idé.

Anmärkningsvärt faktum: Det finns dock redan ETF:er baserade på bitcoin futures.

För att eventuellt fortsätta med aktieåterköp måste aktieägarna samtycka. Det ursprungliga köpeavtalet måste ändras, eftersom det där står att Grayscale inte får köpa tillbaka GBTC-aktier.

Och återigen måste de passera SEC för att få detta gjort.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!